Adengage 1-2 yıldır var, ondan önce adbrite vardı. O da çok kazandırıyordu ancak Türkiye clicklerini saymamaya başladı. Adengage de aynı olacak %99. Bu süre zarfında kazandıklarınıız öderler, ama geleceği olmayan bir sponsor