batuhanın öğrencisi olduğu belli aynı DeviL in keyler ondan almışsın bi çoqunu sanırım doğrumu can ?