saol murat soyledıgın dogru panelde yenı farkettim

demişki

Ödeme Türünü Seçin
Bu ayarlara ayın 15'inden sonra yapılan değişiklikler ya bu yada bir sonraki ödeme döneminde uygulamaya konulur.