peki içerik olan sayfalarda içeriğin içine hiçbir ayırt edici öğe(çizgi vs.) olmadan kullandım reklamı bundan sorun çıkar mı?