Bak mesela google da bir şey aradığında sponsor bağlantılar vardır
o sponsor bağlantılar senin aramanda çıkarsa ve çıktıktan sonra biride
ona tıklarsa kazanç alırsın