işi biraz abartmış adam...
bir yada bin tane olmuş ne fark eder tıklanmadıktan sonra....