35 gün bayagı erken gelmiş.
Genel araştırmalara göre ortalama 60 günde ulaşıyor.