o nası bi modemmiş yahu,
bugüne kadar bağlantı hizmeti dışında modemi çok işlevselli görmedim.