EFT EFT EFT EFT...
Çıkartın artık, maymun olduk....