insanların dini duygularını suistimal ederek para kazanmaya çalışıyor . Çok berbat bişey