bizim ülkümizde de çoğumuz öle yağpıyoruz tabi bunun için cevren de olması lazımm