peki şubat 25 ten sonra gelebilmesi için banka hesabını en geç ne zaman kadar girmeliyim?