Zekeriya hoca MSN den seanslara başlamış
bi ona sor, bizide aydınlatırsın sonra

Herkes yaptığı şeyin etik ve ahlâki yönünü irdeleyebilecek ehliyete sahiptir. Bunun böyle GEREKSİZ bir soru ile gündeme getirilmesi hiçte önemsenecek bir konu değildir.