inşallah yarar sokakta ne dediğini anlamadığım insanları görmek istemiyorum artık