zannedersem buna müsade etmezler ve istemezler.. ben öyle düşünüyorum