Reklam türüü olarak "bağlantı birimleri" yayınlarsan onlar çıkar. Büyüklüğünü enine olarak yapınca haliyle öyle gözüküyor.