ya yabancılara özentimden değil. Yani onlarda oluyor da bizde neden etik olarak olmuyor?