Tavsiyelerden 3 geri dönüğşüme 1.20 US nası ver miş

0.10 veriyordu bende hep...