kanka banlanmazsam, tır alacaz, rusyaya gidecez, nataşa ithalatı yapacaz