Bence çok içerik=çok hit değildir.

Önemli olan içeriğin özgün olması ve konuyla alakalı olmasıdır. Ayrıca çok iyi bir seo ile bu sağlanabilir. Başka türlü çok sayfanın yararı olmayacaktır.

(içeriğin aranan şeylerden oluşması önemli olan)