Domainden yana sorun olmaz.
Ama isim ve soyisim, birde adres (Ev adresi.) aynı ise kesinlikle atılırsın.