Banlananlardan birisi benim ve banlanan cok tanıdıgım var 20-25 kişi..