KoS, bu söylediklerin hiç iyi olmadı. Meclisten geçmişmi bu yasa.