becermeyle alakası yok dostum peşpeşe reklam kodlarını koy eğer <br> kodu yoksa veya hucre yeterince genişse yan yana duracaktır.