korkutmayın adamı ya
zaten bıçak üzerinde dolaşıyorum