şimdi derin derin nefes al, içinden 1 den 10 a kadar say. gözlerini aç ve kapa. ve bunun normal bir durum olduğunu kabullen