spam oluyor ama özür..bağlantılı bir soru daha olacak :

bu kod nedir? js. uzantılı ( javascript ). sadece bir bölümünü yazıyorum buraya..

bunu ekleyince 3 reklam birden çıkmaya başladı..çözemedim olayı.


google_ad_url = '';
google_date = new Date();
google_random = google_date.getTime();
google_org_error_handler = window.onerror;

function quoted(str) {
return (str != null) ? '"' + str + '"' : '""';
}

function google_encodeURIComponent(str) {
if (typeof(encodeURIComponent) == 'function') {
return encodeURIComponent(str);
} else {
return escape(str);
}
}

function google_write_tracker(tracker_event) {
var qloc = window.google_ad_url.indexOf('?');
var img_src = 'http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/imp.gif?event=';
img_src += tracker_event;
if (qloc != -1 && qloc+1 < window.google_ad_url.length) {
img_src += '&' + window.google_ad_url.substring(qloc+1);
}
var img_tag = '<i' + 'mg height="1" width="1" border="0" ' +
'src=' + quoted(img_src) +
' />';
document.write(img_tag);
}

function google_append_url(param, value) {
if (value) {
window.google_ad_url += '&' + param + '=' + value;
}
}

function google_append_url_esc(param, value) {
if (value) {
google_append_url(param, google_encodeURIComponent(value));
}
}

function google_append_color(param, value) {
if (value && typeof(value) == 'object') {
value = value[window.google_random % value.length];
}
google_append_url('color_' + param, value);
}