evet bide o var..
blogspot hemen kabul ediliyor.

arkadaş blogunu daha açmadan kabul edilmşti.