bene bitene alddım krnfam ama cnaımı sıkırıo kaç oara