abi bil aftop da pene alak mııııhee alak he ne drısın