katıştırılmış reklam dediği olay ne ayak onu anlamadım ben.