normalde türkün tıklaması 1 dolar olarak kabul edersek yabancının tıklaması ne kadar olabilir ki ??