la olm eft geldikten sonra odeme işlemde yazar sen ne saf bişimişin hala anlatamadım