hiçkimse ödev sitesi yapmasında çocuklar öğrenemesin diyedir ):