Hayırlı olsun
Ödemeyi önümüzdeki ayın 26-27 si gibi alırsın