Dostum ben de bunu merak ediyordum. Sana birinci kaynak yani Google'dan bilgi aktarıyorum.


Google reklamlarını diğer reklamlarla aynı sayfaya yerleştirebilir miyim? Üçüncü taraf reklamlarının biçimlendirmesi veya renkleri Google reklamlarından farklı olduğu sürece, Google reklamlarını diğer üçüncü taraf reklamlarıyla aynı sitede veya sayfada gösterebilirsiniz. Başka bir deyişle, Google'a ait olmayan reklamları Google reklamlarıyla aynı siteye veya sayfaya yerleştirmeyi seçerseniz, farklı reklam ağlarının ve Google'a ait olmayan reklamların Google'la bir ilişkisi bulunmadığının kullanıcı tarafından her zaman açıkça anlaşılması gerekecektir. Yapısal olarak benzer biçimlerin olması durumunda rekabet eden reklamlar için farklı renk şemaları seçmenizi istiyoruz.