Şansa birazda. Ben de 3 4 saate kabul edildiğimi hatırlıyorum. Çok eski bir zamanda da değil.