otomatik cevap zaten, saçmalıyorlar, cevabımızı beğenmediyseniz burdan tekrar istek yapın diyorlar, sen de yap bence.
https://www.google.com/adsense/suppo...=changecountry