İçerik İngilizce Olunca 1 tıka 26 dolar degil 30 dolarda alır....