hmmmmmm

bnmde ing sitem

20 tık 5,72 dolar

tr sitem

600 tık 20 dolar

yani

ing 80 tık = tr 600 tık