sebeb : Türkiye ise değerin % 30 iken avrupalı isen değerin % 50 dir japon isen değerin % 70 tir bundan dolayı ülke değişemezsin