şeytan diyo ver bu listeyi heykırlara ilgilensinler hedef çıksın