bazende ptt den dışarı çıkamıyor
gidip Ptt ye de sor istersen