yav hizmet içiyken neyime yaradı zıkkım hismet dışıyken ben yokluğunu hisssetmedim bile