1000 tıka en fazla alabileceğim 15 dolar. Senin ortalamalar muazzam.