bizimki kardeşe kalkmaz

kalksada ... devamını biliyonuz iki saat yazmıyayım