1 hesabın banlanır 2. hesabınada onay vermezler kesinlikle