aynı makinadan birkaç gün benzer uygulama olursa sorun olabilir