https://www.google.com/adsense/account-edit Bu Adresten Değiştirebilirsin..