Tecrübeyle sabittir ki küfür basmak gelmesini hızlandırmıyor.

Yeniden isteyebilirsin